Termeni și condiții

INTRODUCERE


Îți mulțumim pentru interesul față de compania noastră, produsele și/sau serviciile. Când intri într-o
relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale.


Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce
facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail.
Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm
în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste
informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.


CINE SUNTEM NOI?


SC Alfarom Com SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu
legile din România, având sediul social în Sabangia, Amenajarea Piscicola Iazurile – Ferma 5, număr
de înregistrare în Registrul Comerțului J36/33/1999, cod unic de înregistrare 11422574 (denumită în
continuare “Delta Royal”) este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le
colectează direct de la tine sau din alte surse.


Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale
să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a
proteja informațiile tale personale.


CINE EȘTI TU?


Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație
de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu
ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi,
operatorul de date și tu, persoana vizată.


TARIFE

Tarifele afișate în site sunt tarife pentru pachet demipensiune/persoana/noapte si includ TVA, mic dejun, cina si acces la toate facilitatile complexului Delta Royal. Tarifele sunt in lei.
Putem sa confirmam rezervarea dumneavoatra numai daca ne dați toate informațiile solicitate. Vă rugăm să vă asigurați că toate datele dumneavoatra personale sunt corecte.
Rezervarea poate fi anulata fără penalizări cu 15 zile înainte de data sosirii. În caz de neprezentare sau anulare târzie S.C. ALFAROM COM S.R.L. își rezervă dreptul, fără o notificare prealabila, să retina contravaloarea avansului.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


ANGAJAMENTUL NOSTRU


Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam
angajamentul să respectăm următoarele principii:


 Legalitate, echitate și transparență


Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le
utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.


 Controlul îți aparține


În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai
împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.


 Integritatea datelor și limitarea scopului
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu
cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile
pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.


 Securitate


Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine
informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la
internet nu este complet sigură.


SCHIMBĂRI


Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările
prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare și/sau
notificare pe e-mail.


ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI


Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile
legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm
orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail alfaromcom@yahoo.com


CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?


În cazul în care dorești să beneficiezi de Serviciile noastre, vi se va solicita să furnizezi datele tale în
timpul unui proces de înregistrare.
Datele solicitate pot include: numele complet, date din buletin, numărul de telefon, adresa de e-mail,
adresa de domiciliu.


DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?


Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la
următoarele:
 În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
 Înregistrarea turistului;
 Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 Pentru a ne conforma legislației;
 Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.


CARE SUNT TEMEIURI LEGALE PENTRU PRELUCRARE?
 Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul printr-o cerere directă sau prin transmiterea
unei cereri scrise la adresa de e-mail alfaromcom@yahoo.com.
 Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi
Cum ar fi executarea unui Contract cu privire la cazarea/sederea dumneavoastră, cu respectarea
prevederilor legale a
 HG 237/8.02.2001 Agenţii economici care deţin sau administrează structuri de primire turistice
(hoteluri, cabane, vile, campinguri, sate de vacanţă) au obligaţia legală să asigure inscrierea
tuturor turiştilor pe formularul „Fişă de anunţare a sosirii şi plecării“ pus la dispoziţie numai de
Monitorul Oficial RA, conform H.G. nr. 237/2001, publicată in M. Of. nr. 92/22.02.2001.
Obligaţia de a utiliza acest formular revine deţinătorilor şi administratorilor structurilor de primire
turistice, iar organele de poliţie sunt cele care controlează legalitatea acestei activităţi.
 Legii 227/2015.
 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu,
păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani sau păstrarea “Fișei de anunțare a
sosirii și plecării” pe o perioadă de 5 ani.
CUM DEZVĂLUIM DATELE DALE?
Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare
aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.
Delta Royal poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din
partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Delta Royal va putea, de asemenea, să divulge
informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica
savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora sau pentru a proteja Delta Royal și
angajații săi.


PE CE PERIOADĂ STOCĂM DATELE?


Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru prestarea Serviciilor de turism de către Delta
Royal vor fi stocate pentru o perioadă de 5 sau 10 ani de la încetarea relațiilor contractuale sau orice
altă perioadă mai lungă impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligaţii de păstrare
a documentelor contabile sau solicitări ale autorităţilor publice.
Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi:
 şterse sau distruse;
Pentru a te sigura că Datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Delta Royal va revizui
periodic Datele și, dacă este cazul, le va șterge.


CE MĂSURI DE SECURITATE AM LUAT?


Ca parte a administrării Delta Royal, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel
de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea
necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea,
divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest
scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În
plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.
Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după
descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină
că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz,
notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu
promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.
CARE SUNT DREPTURILE TALE?
 Dreptul de retragere a consimțământului
 Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 Dreptul de acces asupra datelor
 Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 Dreptul la restricționarea prelucrării
 Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri
 Dreptul de a te adresa justiției
 Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Te rugăm să reții că:
 Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și
datate la adresa de e-mail alfaromcom@yahoo.com
 Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite
va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea
este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom
respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o
plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi
prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri
primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații
suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.


ÎNTREBĂRI, SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR


Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți
drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de email alfaromcom@yahoo.com

Call Now Button